Uže Komerc d.o.o. Tuzla

Završena montaža poslovnog objekta u Tuzli.