Planirate graditi montažni objekat, trebate ponudu?

Završeni objekti

Mi vjerujemo u
kvalitet i standard.

0

godine poslovanja

0

zadovoljnih klijenata

0

Izgrađenih objekata

0

metara kvadratnih
Zahtjev za ponudu

Zapošljavamo pažljivo odabran i specijalizovan kadar koji će isporučiti najbolja rješenja, sisteme i usluge našim kupcima i pružiti najbrži mogući povrat investicije.

  Politika kvaliteta

  Firma ”PROING-GRAĐEVINAR” DOO je društvo koje se bavi PROJEKTOVANJEM I IZGRADNJOM OBJEKATA. Naše uspjehe i pozitivne rezultate dostižemo visokim stepenom zadovoljstva klijenata i rješenja koja nudimo kao i predanim radom našeg osoblja.

  Zapošljavamo pažljivo odabran i specijalizovan kadar koji će isporučiti najbolja rješenja, sisteme i usluge našim kupcima i pružiti im najbrži mogući povrat investicije. Naš tim visoko educiranih stručnjaka pružit će podršku našim klijentima tokom cijelog vijeka trajanja projekta – od prvih analitičkih koraka, kroz implementaciju do finalne podrške u operativnom radu, tako što ćemo:

  Stalno biti na raspolaganju svojim kupcima/klijentima, udovoljavajući njihovim zahtjevima i očekivanjima;
  Kontinuirano održavati i poboljšavati kompetentnost, svijest i motiviranost uposlenika za kvalitetniju uslugu, kao i punu opredjeljenost prema kupcu/klijentu;
  Postavljati i ostvarivati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve na svim nivoima unutar organizacije;
  Sa partnerima i drugim zainteresiranim stranama otvoreno komunicirati i održavati obostrano korisne partnerske odnose;
  Održavati i stalno poboljšavati svoje usluge, procese i ukupan sistem upravljanja, koristeći se svojom politikom i ciljevima, povratnim informacijama kupaca, nadziranjem i mjerenjem karakteristika usluga i procesa te ukupnih poslovnih rezultata.
  Poštivanjem zakonske regulative i Sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa zahtjevima EU standarda omogućuje da korisnici budu u potpunosti zadovoljni.

  Politika kvaliteta firme dostupna je svim zainteresovanim stranama.

  Tuzla, 03.12.2020.godine

   

   

   

  Direktor

  Neki od naših klijenata